Konferencja organizowana przez KE i Prezydencję Belgii