Fundusze Europejskie dla mikroprzedsiębiorców

Konferencja pt: „Możliwości wsparcia przedsiębiorców z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013″, która odbyła się 16 września 2009 roku w siedzibie Związku Rzemiosła Polskiego przy ul. Miodowej 14. w Warszawie, miała dwufazowy charakter.

Pierwszą część poprowadził Prezes Związku Rzemiosła Polskiego Jerzy Bartnik. Przedstawiciele izb cechów i mediów wysłuchali wypowiedzi Jarosław Pawłowski – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego i Rafała Baniaka – Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Gospodarki.

Jarosław Pawłowski przedstawił dobrą sytuację związaną z wykorzystaniem funduszy unijnych na rozwój regionalny. Wsparcie zostało w całości rozdysponowane. Do ministra zostały skierowane pytania, które przede wszystkim dotyczyły problemów związanych z rozlicznymi przeszkodami, na które natrafia przedsiębiorca składający wniosek o przyznanie dotacji.

Minister Baniak zaznaczył w czasie swojej wypowiedzi skierowanej do słuchaczy konferencji, że projekty, które startują do konkursów o dotacje powinny być szczególnie doceniane, gdyż pozwalają na zapewnienie miejsc pracy i wprowadzają na nasz rynek pieniądze, co jest szczególnie ważne w dobie kryzysu.

Wiceminister Baniak zaznaczył również, że jednym z czynników, które wpłynęły pozytywnie na kondycję naszej gospodarki są dobre wyniki małych i średnich przedsiębiorstw. – PO IG przewiduje, że co najmniej 65 proc. środków zaalokowanych na bezpośrednie wsparcie firm w ramach Programu, przeznaczonych zostanie właśnie dla beneficjentów z sektora MSP – zuważył wiceminister.

Druga część spotkania prowadzona była przez Zastępcę Dyrektora Zespołu Do Spraw Unii Europejskiej i Funduszy Unijnych ZRP- Norberta Pruszanowskiego, który przedstawił możliwości wsparcia organizacji rzemiosła w ramach priorytetu II i V Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.

Następnie dr Anna Kacprzyk- Dyrektor Departamentu Funduszy Europejskich w Ministerstwie Gospodarki przedstawiła prezentację dotyczącą możliwości wsparcia przedsiębiorców z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, którego głównym celem jest rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa.

Konferencja pozwoliła na poruszenie problemów, które dla właściwego funkcjonowania programów unijnych należałoby w miarę możliwości jak najszybciej rozwiązać. Przedsiębiorcy mogli się również dowiedzieć dokładnie, na czym polegają programy unijne pozwalające na otrzymanie dotacji.


Prezes Bartnik wskazał na ważną funkcję komunikacji w dopracowywaniu systemu unijnych dotacji. Dialog pozwoli, bowiem na dostrzeganie problemów i ich rozwiązywanie, stąd konferencje takie ja ta, są niezwykle potrzebne.