Konferencja Komisji Rodziny i Polityki Społecznej we współpracy z Instytutem Spraw Publicznych na te

Konferencja Komisji Rodziny i Polityki Społecznej we współpracy z Instytutem Spraw Publicznych na temat zasady pomocniczości w polskim życiu publicznym z uwzględnieniem systemu zabezpieczenia społecznego.