Komisja Nadzwyczajna „Przyjazne Państwo”

W dniu 24 stycznia br. odbyło się kolejne posiedzenie sejmowej Komisji ds. ograniczania biurokracji – „Przyjazne Państwo”, które poświęcono omówieniu propozycji przedstawicieli środowisk prawniczych w sprawie uproszczeń podatkowych.

W posiedzeniu uczestniczył także przedstawiciel Związku Rzemiosła Polskiego, Elżbieta Lutow, specjalista ds. problematyki podatkowej. Prezes ZRP przekazał przewodniczącemu Komisji postulaty podatkowe przedsiębiorców, które w opinii Związku potrzebne są msp do tego, aby mogły się szybciej rozwijać. W dalszej kolejności ZRP zamierza przedłożyć Komisji uszczegółowiony materiał z przykładami biurokratycznych przepisów, utrudniających działalność przedsiębiorcom.

Podczas posiedzenia problemy referowali przedstawiciele renomowanych firm doradztwa podatkowego i kancelarii prawnych. Proponowano m.in.: przywrócenie numeru REGON jako tymczasowego numeru NIP dla spółek w organizacji, zniesienie podwójnej zaliczki na podatek dochodowy płaconej w listopadzie, ujednolicenie kursu wymiany walut stosowanych w przepisach o podatku dochodowym VAT, likwidację obowiązku 5-letniego przechowywania kopii paragonów fiskalnych. We wszystkich tych kwestiach zgłoszonych przez przedstawicieli środowisk prawniczych – podobne stanowisko zajmą na pewno przedsiębiorcy.