Komisja Europejska przyjęła zmienione reguły konkurencji w branżach sprzedaży i naprawy samochodów

Komisja Europejska przyjęła 27 maja 2010 roku nowe reguły konkurencji dotyczące umów między producentami pojazdów a autoryzowanymi salonami sprzedaży, warsztatami napraw oraz dystrybutorami części zamiennych.

Nowe przepisy zwiększą konkurencję na rynku napraw i przeglądów samochodów ułatwiając dostęp do niezbędnych informacji technicznych oraz wykorzystywanie alternatywnych części zamiennych. Umożliwią one Komisji walkę z nadużyciami producentów wymagających serwisowania samochodów jedynie w autoryzowanych warsztatach.

Nowe przepisy ułatwią dostęp warsztatów do alternatywnych części zamiennych, które stanowią znaczną część kosztów napraw. Producenci samochodów nie będą już mogli umieszczać w gwarancji warunku dokonywania wymiany oleju lub korzystania z innych usług jedynie w autoryzowanych warsztatach. Producenci mogą oczywiście wymagać by naprawy objęte gwarancją i opłacane przez producenta dokonywane były w sieci autoryzowanych warsztatów. Wszystko to ma znaczenie dla konsumentów, gdyż koszty napraw, stanowiące około 40% całości kosztów związanych z posiadaniem samochodu, wzrosły w ostatnich latach.

Nowe przepisy dotyczące rynku napraw i serwisowania wejdą w życie 1 czerwca 2010 roku i obowiązywać będą do 31 maja 2023 roku. Komisja monitorować będzie zmiany sytuacji i, podobnie jak w przeszłości, podejmować będzie odpowiednie działania w razie problematycznych sytuacji lub zmiany warunków konkurencji.

– Rozporządzenie Komisji (UE) nr 461/2010 z dnia 27 maja 2010 roku w sprawie stosowania art. 101 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do kategorii porozumień wertykalnych i praktyk uzgodnionych w sektorze pojazdów silnikowych: LINK