Seminarium „Możliwości finansowania działalności eksportowej firm z sektora MŚP”

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ma zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w seminarium z cyklu „Europejskie Przedsiębiorstwo” pt. „Możliwości finansowania działalności eksportowej firm z sektora MŚP”, organizowanym w ramach Europejskiego Tygodnia Małych i Średnich Przedsiębiorstw przez ośrodek sieci Enterprise Europe Network. Seminarium odbędzie się 18 czerwca 2010 r. (piątek) w hotelu RadissonBlu w Warszawie, ul. Grzybowska 24, w sali konferencyjnej „Polonia II” w godz. 10:00 – 15:00.

Seminarium jest dedykowane tym spośród małych i średnich przedsiębiorstw, które zamierzają rozpocząć lub rozwinąć już prowadzoną działalność eksportową z wykorzystaniem zewnętrznych źródeł finansowania. Uczestnictwo przedsiębiorców z sektora MŚP w seminarium jest bezpłatne. Prosimy o zgłaszanie maksymalnie dwóch osób z jednej firmy.

Zgłoszenia w formie wypełnionych formularzy zgłoszeniowych prosimy nadsyłać do dnia 16 czerwca br., e-mailem (seminaria_een@parp.gov.pl) lub faksem (022 432 70 46). Ze względu na ograniczoną pulę miejsc, PARP zastrzega sobie możliwość skrócenia podanego powyżej terminu nadsyłania zgłoszeń. O przyjęciu na seminarium decyduje kolejność zgłoszeń. Przyjęcie zgłoszenia zostanie bezzwłocznie potwierdzone drogą mailową. PARP zastrzega sobie prawo wyboru uczestników seminarium w przypadku dużej liczby zgłoszeń.
Kontakt: Aleksandra Wolska, Zespół Przedsiębiorczości PARP, tel. 022 432 82 99, e-mail: aleksandra_wolska@parp.gov.pl.

Więcej informacji: LINK