Ostrożnie z wynagrodzeniami w sferze budżetowej

Strona Pracodawców Trójstronnej Komisji ds. Społeczno-Gospodarczych wspólnie z Wojewódzkimi Komisjami DS. w odpowiedzi na rządowe prognozy wybranych wskaźników makroekonomicznych wydała wspólne stanowisko, skierowane do wicepremiera Waldemara Pawlaka.

Pracodawcy proponują, aby wynagrodzenia w sferze budżetowej pozostały w 2011 roku realnie na poziomie z 2010 roku, czyli aby ich wzrost wyniósł w przyszłym roku 2,3 procent.
Natomiast wynagrodzenie minimalne powinno wzrosnąć w 2011 roku o 4.6 proc. a więc z 1317 do 1378 złotych.

Zachowanie szczególnej ostrożności w planowaniu wynagrodzeń podyktowane jest kryzysem finansów publicznych w Grecji i w innych krajach strefy euro. Według prognoz istnieje również realne zagrożenie przekroczenia długu publicznego w Polsce.

Tekst stanowiska w załączniku