Kolejne ustawy dla przedsiębiorców tematem obrad Sejmu

Rozpoczęła się kolejna tura posiedzeń Sejmu i pod obrady trafiły dwa kolejne projekty ustaw przygotowanych przez Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii. Są to regulacje prawne dotyczące sukcesji firm i specjalnych stref ekonomicznych. – Ustawa o sukcesji firm odpowiada m.in. na potrzeby ponad 200 tys. przedsiębiorców, którzy mają już ponad 65 lat. Chcemy, by byli spokojni o swoje dziedzictwo; dzięki nowym przepisom ich firmy nie znikną wraz z ich odejściem– powiedziała minister przedsiębiorczości i technologii Jadwiga Emilewicz, odnosząc się do projektu pierwszej z ustaw.
 
Ustawa o sukcesji firm jest szczególnie ważna dla firm jednoosobowych, w tym rodzinnych. Obecnie, kiedy umiera właściciel firmy wpisanej do Centralnej Ewidencji i Działalności Gospodarczej (CEIDG), jego spadkobiercy nie mogą płynnie kontynuować prowadzenia biznesu, co w wielu przypadkach oznacza koniec przedsiębiorstwa. Wygasają uprawnienia, zezwolenia, czy kontrakty handlowe w przypadku wpisu firmy do CEIDG.
 
Projekt nowego  prawa zakłada zachować pracowników, NIP i ciągłości rozliczeń podatkowych po śmierci właściciela przedsiębiorstwa. Ustawa przewiduje też „mechanizm awaryjny” – powołanie zarządcy sukcesyjnego przez spadkobierców lub małżonka przedsiębiorcy. 
Kolejna procedowana ustawa o SSE sprawi, że cała Polska stanie się strefą inwestycji, z czego skorzystać będą mogły także małe i średnie firmy. Dzięki nowym przepisom z zachęt podatkowych będą mogli korzystać także mniejsi przedsiębiorcy. Do najważniejszych zmian trzeba zaliczyć to, że MŚP nie będą musiały przenosić się do stref i inwestować z dala od dotychczasowego obszaru działania.

Więcej: LINK