Kobiety szansą dla sektora MŚP w Polsce i UE

Rozwój polskiego i europejskiego sektora małych i średnich przedsiębiorstw będzie możliwy tylko wtedy, gdy będzie wspierana przedsiębiorczość kobiet.

Małe i średnie przedsiębiorstwa pełnią istotną rolę w gospodarce europejskiej, stanowiąc 99,8% firm działających na obszarze Unii Europejskiej. Dają prace ponad 66% ogółu zatrudnionych, a przychody ze sprzedaży uzyskiwane przez te firmy stanowią ponad 56% wszystkich przychodów na tle krajów Unii Europejskiej. Polskę charakteryzuje najwyższy wskaźnik udziału kobiet wśród mikroprzedsiębiorstw.

Z obserwacji prowadzonych przez Związek Rzemiosła Polskiego wynika, że to właśnie głównie kobiety – w celu uniknięcia rozczarowania brakiem awansu w pracy, możliwością samodzielnego podejmowania decyzji czy też większej łatwości w pogodzeniu obowiązków służbowych z życiem rodzinnym – decydują się na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej (przeważnie mikro-przedsiębiorstwa). Polki doskonale rozumieją, że jeśli rozpoczną swój własny biznes, to znacznie łatwiej będzie im utrzymać się na godziwym poziomie życia, niż gdyby miały miesiącami czekać na wolny etat.

Więcej informacji w załączniku.