Już w 2018 r. jeden login do portali publicznych w całej UE

Zakończyły się unijne testy zgodności Węzła Transgranicznego. Dzięki temu rozwiązaniu już w 2018 roku polscy obywatele będą mogli logować się swoimi krajowym loginem i hasłem do e-usług udostępnianych przez portale administracji innych krajów Unii Europejskiej. Polska jest dziesiątym krajem, który uzyskał potwierdzenie KE.

 

Możliwość potwierdzania tożsamości we wszystkich udostępnianych obecnie przez polskie urzędy e-usługach zapewnić ma Węzeł Krajowy. Chodzi o portale takie jak: Emp@tia, PUE ZUS, ZIP NFZ, CEIDG, czy serwisy z usługami prowadzone przez samorządy.

 

Węzeł Krajowy to system, który łączy te portale umożliwiając logowanie się do każdego z nich przy pomocy jednego, wybranego indywidualnie loginu i hasła. Bez różnicy, czy ktoś woli logować się przez swój Profil Zaufany, czy system własnego banku – jeden wybrany login będzie miał zastosowanie do wszystkich portali publicznych. Obecnie trwa pilotaż systemu.

 

Pomyślnie zakończyły się natomiast testy Węzła Transgranicznego, który umożliwi integrację Węzła Krajowego z węzłami pozostałych krajów członkowskich. Dzięki niemu Polak będzie mógł załatwić sprawy urzędowe w innym kraju Unii Europejskiej, nie opuszczając terytorium Polski, a nawet własnego domu. Jeden uniwersalny sposób logowania do portali publicznych państw Unii Europejskiej ma zostać udostępniony we wrześniu 2018 roku.

 

Więcej: LINK