Konsultacje Ministerstwa Zdrowia

Ministerstwo Zdrowia informuje, że na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji w zakładce Rządowy Proces Legislacyjny został zamieszczony projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wykazu substancji czynnych zawartych w lekach, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyrobów medycznych ordynowanych przez pielęgniarki i położne oraz wykazu badań diagnostycznych, na które mają prawo wystawić skierowania pielęgniarki i położne.  

 

Resort zdrowia prosi o zgłaszanie ewentualnych uwag do przedmiotowego projektu do 2 listopada. Uwagi można również wysyłać w wersji elektronicznej na adres: substancje.czynne.pip@mz.gov.pl.