Partnerzy społeczni do premier i ministra zdrowia przeciwko dewaluacji Rady Dialogu Społecznego

Pracodawcy: Związek Rzemiosła Polskiego, Konfederacja Lewiatan i BCC oraz trzy organizacje związkowe z Rady Dialogu Społecznego w piśmie do premier Beaty Szydło oraz ministra zdrowia Konstantego Radziwiłła stwierdzili, iż po raz kolejny, jako reprezentatywni partnerzy społeczni czują się rozczarowani stosowaną przez rząd praktyką pomijania RDS jako instytucji, której misja jest poszukiwanie kompromisów w sprawach strategicznych dla przyszłości społeczno-gospodarczej naszego kraju.

W ocenie partnerów społecznych nie ma logicznego uzasadnienia dla decyzji powołania przez ministra zdrowia dodatkowego zespołu do spraw systemowych rozwiązań finansowych w ochronie zdrowia, przyszłości kadr medycznych i sposobu ich wynagradzania poza strukturą RDS. Jest to próba przeniesienia dyskusji poza przestrzeń dedykowaną dla podejmowania tego typu wyzwań. Należy tu podkreślić, że rząd również jest stroną w RDS. Powstaje więc pytanie – dlaczego deprecjonuje wartość trójstronnego dialogu społecznego, będąc zarazem jego integralnym elementem.

Treść wystąpienia: