Jubileusz 25 lecia Izby Rzemieślniczej w Nowym Sączu.