Już w maju dwa szkolenia w Gdańsku Jelitkowie

Już w maju w Gdańsku Jelitkowie zaplanowane są dwa kolejne szkolenia w ramach projektu „Skuteczni eksperci = efektywny dialog”.  Pierwsze z Zdania 4 odbędzie się w dniach  23-25. 05 br. a z Zadania 5 trwać będzie od 26 do 28 maja.

Cykl szkoleń z Zadania 4 ma na celu pogłębianie wiedzy i kwalifikacji niezbędnych do aktywnego uczestniczenia we wszystkich formach dialogu społecznego.

Natomiast Zadanie 5 skoncentrowane jest na warsztatach negocjacyjnych poświęconych rozwijaniu praktycznych umiejętności prowadzenia mediacji. Skuteczne negocjacje są podstawą efektywnego dialogu na wszystkich jego poziomach.

Są jeszcze wolne miejsca. Zapraszamy więc do zgłaszania udziału w szkoleniach. O uczestnictwie zdecyduje kolejność zgłoszeń.