Interpretacja w sprawie opodatkowania wynagrodzeń członków komisji egzaminacyjnych

Prezentujemy do wykorzystania interpretację wydaną przez Urząd Skarbowy Kraków-Stare Miasto w sprawie opodatkowania wynagrodzeń członków komisji egzaminacyjnych, przeprowadzających egzaminy na tytuły czeladnika lub mistrza. Interpretacja pochodzi ze strony Ministerstwa Finansów z bazy interpretacji i orzeczeń.

W załączonym postanowieniu Urzędu Skarbowego wynagrodzenia członków komisji egzaminacyjnych zaliczono do przychodów określonych w art. 13 ust.7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zwracamy jednak uwagę, że pojawiają się interpretacje kwalifikujące ww. wynagrodzenia do przychodów z innych źródeł. Wówczas nie ma możliwości pomniejszenia wynagrodzenia o koszty uzyskania.

Interpretacja Urzędu Skarbowego Kraków-Stare Miasto w załączniku