Interia.pl: Pomogą przedsiębiorcom

„Komisja Europejska rozpoczęła prace nad dokumentem, który będzie miał wpływ na wspieranie sektora małych i średnich przedsiębiorstw. Projekt Small Business Act ma być zaprezentowany w czerwcu. Na razie tylko Francja zgłosiła do niego pakiet konkretnych propozycji. Jedna z nich zakłada, że zostanie zwiększony próg rozdzielający sektor małych i średnich przedsiębiorstw (MSP) od dużych firm.” – informuje portal Interia.pl

”Francuzi proponują, aby do małych i średnich zaliczyć firmy, które zatrudniają do 500 pracowników lub mają roczne obroty poniżej 100 mln euro. Według obowiązujących przepisów unijnych duże firmy zaczynają się od 250 pracowników lub 50 mln euro obrotów.”

” Polscy przedsiębiorcy zwracają uwagę, że zmiana definicji spowoduje mniejszy dopływ funduszy unijnych do najmniejszych firm. „

”Według Elżbiety Lutow ze Związku Rzemiosła Polskiego, mimo dużej aktywności mikro- i małych przedsiębiorców w ubieganiu się o środki unijne, tylko w nieznacznym stopniu stają się one beneficjentami tej pomocy. Dlatego też ZRP wolałby wprowadzić oddzielne regulacje dla małych (poniżej 50 pracowników) i pozostałych przedsiębiorców.”

Nie wiadomo, czy i kiedy francuska propozycja miałaby wejść w życie. Francja będzie przewodniczyć UE w II połowie tego roku i przez ten czas będzie naciskać na przyjęcie sformułowanego przez siebie pakietu”