Dlasze działania ZRP w Komisji Przyjazne Państwo

W dniach 12 i 18 marca 2008 roku odbyło się posiedzenie Sejmowej Komisji Przyjazne Państwo poświęcone rozpatrzeniu projektów nowelizacji ustaw przygotowanych przez Związek Rzemiosła Polskiego. W posiedzeniu uczestniczyła z-ca dyrektora Zespołu NP – Elżbieta Lutow. W załączeniu wykaz wniosków zgłoszonych i omówionych na posiedzeniu przez Związek wraz z projektami zmian ustawowych, przygotowanych przez ZRP – w zakresie rekomendowanych wniosków.