Innowacyjnie, ale nie kosztem małych i średnich przedsiębiorstw

Jak wynika z ostatnich badań przeprowadzonych przez PARP wśród 1,5 mln mikroprzedsiębiorstw jedynie 26 proc. wprowadza innowacje, a zaledwie 3 proc. prowadzi działalność badawczo-rozwojową. Oznacza to, że dla małych i średnich firm wdrażanie nowych rozwiązań technologicznych nie jest priorytetem, a wprowadzane przez nie innowacje, to między innymi usprawnianie procesów zarządzania, dostosowywanie organizacji firmy do aktualnej sytuacji rynkowej, poprawianie jakość wyrobów i poszukiwanie nowych nisz rynkowych.
 
Związek Rzemiosła Polskiego mimo poparcia dla Strategii Innowacyjności i Efektywności Gospodarki, wyraża w piśmie do Ministerstwa Gospodarki obawę, co do właściwego wsparcia dla firm, które nie stosują rozwiązań innowacyjnych, ale dążą do rozwoju i zwiększania swojej konkurencyjności na rynku innymi sposobami.

Promowanie innowacyjności nie może bowiem wykluczać firm specjalizujących się w tradycyjnej produkcji. Atuty, którymi dysponują te przedsiębiorstwa, takie jak niepowtarzalność i wysoka jakość produktów, a w branżach przetwórstwa spożywczego przede wszystkim tradycyjne i ekologiczne receptury – są niezwykle cenione przez konsumentów. Dlatego ZRP proponuje, aby w dalszym toku prac nad wprowadzaniem Strategii uwzględnić postulaty mikro i małych firm, takie jak: zwiększenie środków z funduszy unijnych przeznaczonych na bezpośrednie wsparcie mikro i małych przedsiębiorstw, ukształtowanie przejrzystej polityki promującej polską gospodarkę i rodzimych producentów, czy też zmniejszenie obciążeń administracyjnych a także kosztów funkcjonowania przedsiębiorstw.