Brexit tematem spotkania z przedsiębiorcami

18 grudnia br. Ministerstwo Rozwoju zaprasza na spotkanie z przedsiębiorcami dotyczące brexit. Celem konferencji organizowanej przez MR w współpracy z MSZ będzie:
•    przedstawienie przedsiębiorcom aktualnych informacji w zakresie negocjacji brexit na forum UE
•    prezentacja wyników ankiet skierowanych przez MR do przedsiębiorców odnośnie przyszłych relacji gospodarczych pomiędzy UE-27 a Wielką Brytanią
•    dyskusja z udziałem przedsiębiorców nt. wpływu brexit na prowadzoną działalność gospodarczą / oczekiwań przedsiębiorców odnośnie przyszłego modelu współpracy.

Zgłoszenia należy kierować na adres: dorota.mitrus@mr.gov.pl oraz zbigniew.moldawa@mr.gov.pl do 14 grudnia.
Więcej: LINK