Inflacja w kwietniu

Według szacunków GUS, ceny dóbr i usług konsumpcyjnych w kwietniu 2015 r. wzrosły o 0,4 proc. względem marca 2015 r. W porównaniu z kwietniem 2014 r. były zaś niższe o 1,1 proc. Ministerstwo Gospodarki oczekiwało wolniejszego tempa wzrostu cen w kwietniu.

Przede wszystkim wpływ na zmianę cen w kwietniu 2015 r., miał wzrost cen odzieży i obuwia – o 1,9 proc. – oraz wzrost cen żywności – o 0,9 proc., zgodnie z oczekiwaniami analityków MG. Wzrosły także ceny w transporcie. 
Zdaniem resortu gospodarki w maju ceny powinny wzrosnąć o 0,2 proc. Nieznacznie wzrosnąć mają ceny żywności oraz transportu. Roczny wskaźnik inflacji w maju powinien wynieść (minus) -0,7 proc.