Nabór wniosków w I konkursie 2015 w ramach programu Edukacja Ekologiczna

Głównym celem programu jest podnoszenie poziomu świadomości ekologicznej i kształtowanie postaw ekologicznych społeczeństwa poprzez promowanie zasad zrównoważonego rozwoju.

Program realizuje także cele szczegółowe, polegające na:
•    upowszechnianiu wiedzy z zakresu ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju;
•    kształtowaniu zachowań prośrodowiskowych ogółu społeczeństwa, w tym dzieci i młodzieży;
•    aktywizacji społecznej – budowaniu społeczeństwa obywatelskiego w obszarze ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju.

Termin składania wniosków: od 11 maja 2015 r. do 12 czerwca 2015 r.
 
Zapraszamy do zapoznania się z warunkami  naboru wniosków w ramach programu priorytetowego „Edukacja ekologiczna” w 2015 r.

Szczegółowe informacje o konkursie są dostępne na stronie programu, pod adresem: LINK