Małopolski Klaster Edukacyjny

W Krakowie 13 maja odbyło się spotkanie robocze w sprawie utworzenia Małopolskiego Klastra Edukacyjnego. Wziął w nim udział prezes Małopolskiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Krakowie Janusz Kowalski.

Małopolski Klaster Edukacyjny to projekt, którego misją jest łączenie potencjału gospodarczego, edukacyjnego i naukowego partnerów, na rzecz szkolnictwa zawodowego dla potrzeb gospodarki i rynku pracy.

Prezes Janusz Kowalski, zwrócił szczególną uwagę na fakt, że to właśnie Izby rzemieślnicze od wieków realizują naukę zawodu w systemie Mistrz-Uczeń. Celami wspólnymi Małopolskiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Krakowie oraz Małopolskiego Klastra Edukacyjnego jest: prognozowanie zapotrzebowania na umiejętności i kwalifikacje zawodowe, zwiększenie dostępności uczniów do praktycznej nauki zawodu, praktyk i staży realizowanych w rzeczywistych warunkach pracy firmy, wsparcie merytoryczne nad programami dydaktycznymi, edukacja nauczycieli, doradców zawodowych, rodziców i opiekunów, promocja dualnego systemu kształcenia.

W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele organizacji związanych z prowadzeniem kształcenia zawodowego, przedstawiciele samorządu terytorialnego, przedstawiciele pracodawców m. in. Małopolski Kurator Oświaty Aleksander Palczewski, Wojewódzki Komendant OHP Jolanta Zajączkowska, Zastępca Burmistrza Słomnik Michał Chwastek, Prezes Zarządu Krakowskiego Parku Technologicznego Wiesława Kornaś-Kita.

Więcej: LINK