IAR: Przedsiębiorcy – gospodarka – bariery

„Przedsiębiorcy wciąż uskarżają się na utrudnienia w prowadzeniu działalności gospodarczej. Twierdzą, że najważniejsze z nich to wysokie koszty pracy i bariery podatkowe a także – jak mówią – biurokratyczne nonsensy.” – informuje IAR. „Wielkim utrudnieniem dla pracodawców są także problemy związane z pozyskiwaniem pracowników i zaspokajaniem ich roszczeń płacowych. Ekspert Lewiatana Jacek Męcina mówi, że w tej sytuacji obniżenie pozapłacowych kosztów pracy jest koniecznością. Pewnym rozwiązaniem byłoby na przykład zmniejszenie obciążeń wynikających z tytułu choroby pracownika. Opracowana przez pracodawców czarna lista barier będzie omawiana podczas Pierwszego Kongresu Pracodawców , który odbędzie się 17 stycznia.” „Rząd zapowiada likwidację barier utrudniających firmom prowadzenie działalności. Ma w tym pomóc realizacja planu wiceministra gospodarki Adama Szejnfelda. Minister Szejnfeld podkreśla, że przepisy powinny być zmieniane i tworzone przy udziale zainteresowanych i że rząd jest otwarty na konsultacje społeczne. Po Kongresie przedsiębiorcy przedstawią swoje propozycje rządowi.”