Uwagi ZRP do projektu ustawy o świadczeniach ze środków gromadzonych w otwartych funduszach emerytal

Związek Rzemiosła Polskiego przekazał do Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej uwagi do projektu ustawy o świadczeniach gromadzonych w otwartych funduszach emerytalnych oraz o zakładach emerytalnych.
Zdaniem Związku Rzemiosła Polskiego projekt nie zawiera dużych zmian w stosunku do propozycji przedkładanych przez poprzednią ekipę rządową w dokumencie z października 2006 roku zatytułowanym „Analiza propozycji rozwiązań systemu organizacji wypłaty świadczeń ze środków gromadzonych w otwartych funduszach emerytalnych”, a także w projekcie ustawy o emeryturach kapitałowych z zakładów ubezpieczeń emerytalnych, przedstawionym do konsultacji w maju 2007 roku.

Zajmując stanowisko w sprawie powyższych projektów Związek Rzemiosła Polskiego podkreślał fakt, iż dla większości ubezpieczonych emerytura jest w okresie starości podstawowym dochodem, niezbędnym do zagwarantowania środków do życia i utrzymania zdrowia.

Stąd też fundamentalną zasadą obowiązkowego systemu emerytalnego powinno być zapewnienie emerytury co najmniej na poziomie minimalnym, w formie dożywotniego świadczenia. W obecnie otrzymanym do zaopiniowania projekcie ustawy przewiduje się dość skomplikowane rodzaje przyszłych świadczeń: emeryturę dożywotnią z gwarantowanym okresem wypłaty oraz małżeńską, trudne przede wszystkim do wyliczenia ich wysokości. Wydaje się być pewne, iż emerytury z gwarantowanym okresem wypłaty jak i emerytury małżeńskie powodują obniżenie wysokości świadczenia emerytalnego. W przypadku tych drugich powstają wątpliwości co do wyboru tego wariantu przez rodziny, w których uskładany kapitał nie wystarczy na utrzymanie dwóch minimalnych świadczeń.

Treść pisma w załączniku