Odpowiedź Rzecznika Praw Obywatelskich na pismo ZRP

Pismem z dnia 14 grudnia 2007r. Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich poinformowało Związek Rzemiosła Polskiego, na jakim etapie prac jest wystąpienie ZRP o skierowanie przez Rzecznika wniosku do Trybunału Konstutucyjnego o zbadanie konstytucyjności przepisu wprowadzającego tzw. ulgę prorodzinną.

Rzecznik podzielił większość argumentów przedstawionych w piśmie Związku i zwrócił się do Ministra Finansów o ustosunkowanie się do nich oraz poinformowanie, czy planowana jest odpowiednia zmiana ustawy umożliwiająca podatnikom opodatkowanym w zryczyłtowanych formach lub stawką liniową skorzystanie z ulgi z tytułu wychowania dzieci. Po zapoznaniu się ze stanowiskiem Ministerstwa Finansów, Rzecznik podejmie decyzję o kontynuowaniu dalszych działań w tej sprawie.

Pismo Biura RPO w załączniku