Gospodarcze skutki prawa upadłościowego

Wpływ opracowanego przez Ministerstwo Sprawiedliwości we współpracy z Ministerstwem Gospodarki projektu ustawy Prawo restrukturyzacyjne na rozwój gospodarki i przedsiębiorczości w Polsce to główne tematy VI Polskiego Kongresu Prawa Upadłościowego i Naprawczego – INSO 2014.

Pierwsze czytanie projektu ustawy Prawo restrukturyzacyjne odbyło się w sejmie wczoraj (5 listopada). Według ministerstwa gospodarki podstawowym celem projektu jest zapewnienie przedsiębiorcom w trudnej sytuacji finansowej narzędzi prawnych do przeprowadzania skutecznych postępowań restrukturyzacyjnych i uchronienie ich przed likwidacją. Zaproponowane rozwiązania umożliwią dłużnikowi ratowanie firmy przy zachowaniu kapitału, zatrudnienia i dalszej możliwości prowadzenia działalności gospodarczej.
Więcej: LINK