Puls Biznesu: Pół roku na próbną umowę o pracę

Umowy o prace na czas określony i okres próbny doczekają się wspólnego stanowiska organizacji pracodawców. Pracodawcy mają  koncepcję zmian w umowach zawieranych na okres próbny. „Chcą, aby mogły one trwać 6 miesięcy, czyli dwukrotnie dłużej niż obecnie. Jerzy Bartnik, prezes Związku Rzemiosła Polskiego (ZRP), zwraca uwagę, że umowa ta ma na celu sprawdzenie kompetencji i umiejętności pracownika oraz zapoznanie jego z warunkami pracy w danym zakładzie. Według ekspertów ZRP, nie jest łatwo sprawdzić czyjeś umiejętności w 3 miesiące”- czytamy w dzienniku.

Projekt znajduje się w trakcie konsultacji, jednak jego obecna wersja nie odpowiada przedsiębiorcom. Nie podoba im się pomysł ograniczenia liczby umów terminowych zawieranych z tą samą osobą do trzech oraz łącznego czasu ich trwania do 33 miesięcy.

Pracodawcy chcą dwutygodniowego okresu wypowiedzenia umów o pracę na czas wykonania określonej pracy, zróżnicowania tego okresu na umowach o pracę na czas określony w zależności od długości trwania zatrudnienia oraz skrócenia okresów wypowiedzenia w umowach o pracę na czas nieokreślony. Nie widza tez potrzeby zamieszczania zapisu o obowiązku podawania przyczyny wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony w firmach zatrudniających do 20 pracowników.
Więcej:
pb.pl
Iwona Jackowska
7.11.2014