Wyborcza biz: PIP: Nielegalne zatrudnienie w co drugiej kontrolowanej firmie

Portal informuje, że w ostatnich siedmiu latach inspekcja pracy prześwietliła 146 tys. podmiotów pod kątem legalności zatrudnienia; naruszenia przepisów stwierdzono, w co drugim. Lekarstwem na skuteczną walkę z nielegalnym zatrudnianiem, jest zmiana prawa – wskazuje Państwowa Inspekcja Pracy w opracowaniu dla Rady Ochrony Pracy.

Nielegalne zatrudnienie, umowy cywilnoprawne oraz umowy terminowe stosowane w stosunkach pracy to dziś jeden z najważniejszych tematów, jeśli chodzi o sprawy związane z ochroną pracy – powiedziała główna inspektor pracy Iwona Hickiewicz. We wtorek w Sejmie obradowała Rada Ochrony Pracy, która zapoznała się m.in. z opracowaniem dot. wyników kontroli inspekcji pracy ws. legalności zatrudnienia i innej pracy zarobkowej obywateli polskich oraz cudzoziemców.

Kontrole wykazały znaczącą skalę naruszeń przepisów w zakresie zgłaszania osób wykonujących pracę do ubezpieczenia społecznego. Nieprawidłowości takie dotyczyły 96,2 tys. pracowników – to aż blisko 10 proc. osób objętych kontrolą. Kontrolerzy odnotowali też liczne nieprawidłowości, jeśli chodzi o odprowadzanie składek na Fundusz Pracy.

A legalność zatrudnienia i wykonywania pracy przez cudzoziemców? W ciągu 7 lat PIP przeprowadziła ponad 12,6 tys. kontroli, prześwietlane podmioty powierzały pracę 74,5 tys. cudzoziemców. Raport wskazał, że naruszenia prawa stwierdzono w blisko połowie podmiotów objętych kontrolą.

Więcej: LINK