Głos Szczeciński: Kodeks pracy 2018 zmiany

Przygotowany przez Komisję Kodyfikacyjną nowy kodeks pracy ma ograniczać umowy cywilnoprawne na korzyść umów o pracę, ale ich wachlarz ma być szerszy. Nowością będzie zatrudnienie nieetatowe – czyli doraźne, kiedy pracodawca nie musi nam zapewnić pracy, ma nas na liście chętnych i podpisuje umowę wtedy, kiedy akurat potrzebuje pracowników. Pracownik będzie miał prawo odmówić przyjęcia takiej pracy, mimo zgłoszenia się. Innym proponowanym rozwiązaniem jest umowa na czas wykonywania konkretnej pracy. Na nowo ma zostać zdefiniowane samozatrudnienie – podaje gazeta Głos Szczeciński.

 

Odnosząc się do urlopów komisja zaproponowała całkowite zniesienie dotychczas obowiązującego podziału ze względu na staż pracy. W nowym kodeksie urlop ma być w takim samym wymiarze dla wszystkich. Pojawił się także zapis o obowiązkowym wykorzystaniu urlopu w danym roku kalendarzowym. Na kolejny rok kalendarzowy będzie mógł zostać przesunięty tylko w wyjątkowych sytuacjach. 

 

Głos Szczeciński podaje również, że resort szykuje wielkie zmiany także w przypadku premii uznaniowych. Ministerstwo chce ograniczyć uznaniowe składniki pensji, a nowy Kodeks Pracy ma uregulować jaki procent części wynagrodzenia będzie uzależniony od decyzji pracodawcy. 

Więcej: LINK