Gazeta Wyborcza: Przedsiębiorcy i ich reprezentanci

Przedsiębiorcy potrzebują silnej reprezentacji, na tyle mocnej, żeby jej siła głosu była bardziej słyszalna niż pojedynczych firm.

 

W Unii Europejskiej organizacje przedsiębiorco są wpływowe i bogate. W Polsce niestety wciąż są zbyt słabe, żeby w zdecydowany sposób powalczyć o bardziej przychylny klimat do prowadzenia działalności gospodarczej. Na naszym rynku funkcjonuje kilka znaczących organizacji pracodawców. Jedną z nich jest Związek Rzemiosła Polskiego, reprezentujący blisko 300 tys. przedsiębiorstw zrzeszonych w organizacjach samorządu rzemiosła.

 

W 2008 roku liderzy siedmiu największych organizacji biznesowych powołały Kongres Przedsiębiorczości czy powołanie kolejnego gremium wniesie coś nowego i korzystnego dla przedsiębiorców?

 

Więcej:gazeta.pl

 

28.09.2010