Polskie rzemiosło w Delcie Rzeki Jangcy

W średniowieczu potrzeba było 7 cechów rzemieślniczych, aby mogło funkcjonować miasto. Teraz Związek Rzemiosła Polskiego zrzesza ich 498. To pokazuje, jak bardzo złożone są współczesne aglomeracje – powiedział prezes ZRP Jerzy Bartnik, otwierając okrągły stół polskiego rzemiosła na Wystawie Światowej Expo 2010 w Szanghaju zorganizowanej pod hasłem „Lepsze miasto, lepsze życie ”.

 

„Polskie rzemiosło jest zupełnie nieznane w Chinach. Takie spotkania i wizyty pozwalają nam dowiedzieć się więcej na temat tej branży w krajach zachodnich” – powiedział Zhu Jianzhong, sekretarz Generalny Szanghajskiego Stowarzyszenia Sztuk Pięknych i Rzemiosła (SACA) podczas seminarium odbywającego się 27 września 2010 roku w Pawilonie Polski na Expo. 

 

Jest to wiedza cenna, która z pewnością już wkrótce zaprocentuje. Władze miasta Szanghaju, autonomicznej prowincji i de facto stolicy finansowej Chin, zwiększają nakłady na szkolenia i programy wymiany międzynarodowej. 12. plan pięcioletni wymienia przedsiębiorczość i rozwój firm jako główny motor gospodarki. Wyniki SACA są tego doskonałym przykładem – tylko w roku 2009 wartość produkcji firm członkowskich stowarzyszenia wyniosła 34.5 mld juanów (ok. 16 mld zł).

 

Podczas seminarium, wąskie grono przedstawicieli największych szanghajskich stowarzyszeń rzemieślniczych zapoznało się ze specyfiką związku rzemiosła i pełnionymi przezeń rolami. A tych jest wiele – oprócz zrzeszenia rzemieślników ZRP reprezentuje również cały sektor mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce stanowiących 99% wszystkich przedsiębiorstw i wytwarzających do 70% polskiego PKB.  Nie zapominajmy o egzaminowaniu i nadzorze nad szkoleniem zawodowym – od czeladnika po mistrza. Ustawa o rzemiośle z 1989 (ostatnio nowelizowana w 2001) nakłada również na ZRP prawo do konsultacji wszelkich aktów prawnych wydawanych przez państwo, a mających wpływ na rzemiosło. Dzisiejsze spotkanie pokazało, ze ZRP to odpowiedni partner dla Chin do nawiązania współpracy instytucjonalnej.

 

Funkcje pomostu pomiędzy firmami i spółdzielniami a rządem pełni również Szanghajskie Stowarzyszenie Wzornictwa Przemysłowego (SIDA – Shanghai Industry Design Association), którego dyrektor, Shen Yijing, również wzięła udział w seminarium ZRP. Specjalnością firm zrzeszonych w  SIDA  jest projektowanie mebli i … samochodów .

 

Władze SACA są zainteresowane współpracą z Polską na polu kształcenia zawodowego. Padły wstępne propozycje sformalizowania współpracy.

 

Seminarium nt. polskiego rzemiosła towarzyszy wystawa prezentowana w Pawilonie Polski w dniach 27-30 września. O zainteresowaniu polskim rękodziełem świadczy liczba gromadzących się przed gablotami zwiedzających. Codziennie przez Pawilon Polski na Expo przewija się około 50 tysięcy zwiedzających.

Oprócz okrągłego stołu w Pawilonie, przedstawiciele ZRP mają w planie podobne spotkania w kilku dużych ośrodkach w Delcie Rzeki Jangcy. „Expo to doskonały pretekst do zmasowanej promocji polskich przedsiębiorstw w tej części świata. Wykorzystujemy tę możliwość do ostatnich dni Wystawy. Do tej pory zorganizowaliśmy już kilkanaście misji gospodarczych, branżowych i regionalnych. Obecnie przygotowujemy misje sektora bankowego oraz ICT- bo przecież Polska to kraj nowoczesnych technologii” – mówi Bożena Lublińska-Kasprzak, prezes Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, generalnego wykonawcy udziału Polski w trwającej 6 miesięcy Wystawie Światowej Expo Szanghaj 2010.

 

Misja Związku Rzemiosła Polskiego jest jednym z elementów bogatego programu gospodarczego przygotowanego przez PARP w związku z udziałem Polski na Expo. Program gospodarczy realizowany jest we współpracy z Wydziałem Promocji  Handlu i Inwestycji Konsulatu Generalnego RP  w Szanghaju.