Gazeta Wyborcza: Prawo ma być przyjaźniejsze dla przedsiębiorców

„W najbliższych tygodniach pod obrady Sejmu trafi prawie 80 projektów ustaw przygotowanych przez komisję „Przyjazne państwo. Zapowiadana przez jej przewodniczącego Janusza Palikota rewolucja ma jednak polegać nie na tworzeniu nowych przepisów, ale głównie na ich likwidowaniu” – czytamy w Gazecie Wyborczej.

„W prace nad zmianami włączyła się ponad 80 organizacji: stowarzyszenia biznesowe, organizacji branżowe, związki zawodowe i izby gospodarcze. (…) Same organizacje chwalą propozycje komisji.”

„-Nie są to zmiany rewolucyjne, ale dobre. Oszczędzają czas przedsiębiorców, zmniejszają biurokrację – mówi Elżbieta Lutow, ekspert Związku Rzemiosła Polskiego

Więcej: Gazeta Wyborcza Sylwia Śmigiel 07.10.2008