Gazeta Prawna: Biznes chce reform emerytalnych

„Organizacje przedsiębiorców uważają za sukces przyjęcie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, która pozwala zawiesić działalność nawet na dwa lata i zwalnia przedsiębiorcę z płacenia składek na ubezpieczenie społeczne. Podkreślają jednak konieczność szybkiej nowelizacji tej ustawy, m.in. w celu uporządkowania przepisów regulujących kontrole przedsiębiorców”.

„Jakie rozwiązania przyjął parlament lub rząd w III kw. dzięki współpracy z organizacjami pracodawców?” JERZY BARTNIK
• Nowelizacja ustawy o rachunkowości.
• Zmiany w ustawie o swobodzie działalności gospodarczej.
• Nowelizacja ustaw podatkowych.

Jakie kwestie wymagają natychmiastowych działań?
JERZY BARTNIK • Problem wcześniejszych emerytur.
• Projekt nowelizacji ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.
• Problem archiwizacji paragonów fiskalnych czy nieobowiązkowego firmowego rachunku bankowego dla mikrofilm”.

Gazeta Prawna
08.10.2008