Gazeta Prawna: Zadłużone firmy nie muszą upadać

„Niewielkie zadłużenie nie może uniemożliwiać wszczynania postępowania naprawczego. Instytucję przewidywalnej niewypłacalności zastąpi krótkotrwała niewypłacalność. Sejm musi przyspieszyć prace nad projektem nowelizacji postępowania naprawczego”.

„Sąd będzie mógł zezwolić na wszczęcie postępowania naprawczego nawet zadłużonym przedsiębiorcom, pod warunkiem że ich zadłużenie ma charakter przejściowy i jest niewielkie. Przewiduje to nowelizacja prawa upadłościowego i naprawczego, ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, którą po pierwszym czytaniu w Sejmie zajmuje się specjalnie w tym celu utworzona podkomisja nadzwyczajna”.

„- Przedsiębiorcy domagają się przyspieszenia prac nad korzystnymi dla nich procedurami naprawczymi, ale pracując nad projektem, musimy wziąć pod uwagę również zapewnienie bezpieczeństwa wierzycielom – mówi poseł Stanisław Chmielewski (PO), przewodniczący podkomisji. Dlatego, jego zdaniem, nie można nadmiernie zwiększać tempa prac nad ustawą”. – Tak jak zaproponowali autorzy projektu, należy rozszerzyć krąg podmiotowy na przedsiębiorców, którzy są niewypłacalni z powodów od nich niezależnych – mówi Jerzy Bartnik, prezes Związku Rzemiosła Polskiego”.

Więcej: Gazeta Prawna

Gazeta Prawna
Małgorzata Piasecka-Sobkiewicz
05.11.2008