Konferencja podsumowująca Europejski Program Rozwoju Kompetencji dla Laboratoriów Innowacji (i-Lab)