Wersja kontrastowa
 A
 A
 A

Kategoria: komisje problemowe

Opublikowano 03/02/2009

Gazeta Prawna: Większe obciążenia dla prowadzących działalność jeszcze w tym roku

„Przedsiębiorcy sprzeciwiają się wprowadzeniu obowiązkowego ubezpieczenia chorobowego. Twierdzą, że dotychczasowa dobrowolność w opłacie tych składek lepiej chroni ich interesy” – czytamy w Gazecie Prawnej.

„W Sejmie trwają prace nad poselskim projektem nowelizacji ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych. Zgodnie z nim (druk sejmowy nr 785) osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą oraz osoby z nimi współpracujące podlegające z tego tytułu obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowemu będą podlegać obowiązkowo również ubezpieczeniu chorobowemu. Projekt ustawy zakłada, że nowe rozwiązania mogą obowiązywać jeszcze w tym roku kalendarzowym”.

„Obecnie osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą oraz osoby z nimi współpracujące podlegają z tego tytułu obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu, rentowemu i wypadkowemu nie muszą płacić składek chorobowych. Ubezpieczenie to dla tych osób jest dobrowolne. Posłowie chcą to zmienić. Według Jana Klimka, wiceprezesa Polskiego Związku Rzemiosła, propozycja ta jest wyjątkowo uciążliwa dla osób prowadzących małe firmy.”

„- Osoby te przeważnie nie korzystają ze zwolnień lekarskich, bo ich nie stać na chorowanie. Z tego też powodu nie ubezpieczają się dobrowolnie od następstw choroby. Wiedzą, że z nich nie skorzystają - mówi Jan Klimek.”

„Zwraca także uwagę, że zaproponowane rozwiązania, na którymi będzie obecnie pracować podkomisja, spowodują wzrost kosztów prowadzenia działalności gospodarczej”.

Więcej: Gazeta Prawna

BOŻENA WIKTOROWSKA
03.02.2009

Ważne informacje:
Najnowsze artykuły:
związek rzemiosła polskiego
00-246 Warszawa
ul. Miodowa 14
Centrala
Tel.: 22 504 4 200
Fax: 22 831-96-10
E-mail: zrp@zrp.pl
o nasO ZRPStrukturaOrganyKomisjeUstawa o rzemiośleHistoria ZRPWarunki użytkowania
Działalność ZRPOświata zawodowaProjekt "Czas na staż"Nowa jakość egzaminówPodatki i sprawy gospodarczeUnia europejskaPolityka społecznaFundusze unijneRada duszpasterskaKonkursy i odznaczenia
KontaktPrezes ZRPDyrektor GeneralnyZespołyPraca
© Związek Rzemiosła Polskiego 2018