Gazeta Prawna: Skutki kryzysu odczuje większość branż

„Ekonomiści nie mają złudzeń. Obecny kryzys finansowy przełoży się na gospodarkę. Spowolnienie, prognozowane w największych krajach nie ominie i Polski. Najmocniej spadek koniunktury odczują firmy transportowe, budowlane, motoryzacyjne i handel”. „Motoryzacja
Niemal w całej Europie mamy regres w sprzedaży aut. Szacuje się, że w UE sprzeda się 8-10 proc. samochodów mniej niż w 2007 roku. Dla Polski prognozy są nieco bardziej optymistyczne.
– Szacujemy, że na koniec roku sprzedaż nowych aut wzrośnie o 5-6 proc. W przyszłym roku będzie to jeszcze mniej, bo zakładamy stabilizację sprzedaży na poziomie z 2008 roku, z potencjalnie niewielkim wzrostem – mówi Wojciech Drzewiecki, prezes Instytutu Badania Rynku Motoryzacyjnego Samar.
„Przemysł spożywczy
Obserwowany wzrost cen paliw, energii, surowców oraz kosztów pracy negatywnie przekłada się na zyskowność branży spożywczej. Rosnąca konkurencja na rynku powoduje, że firmy starają się pokrywać te wydatki z własnej kieszeni. W przypadku wielu skutkuje to mniejszą płynnością finansową. Najgorsza sytuacja jest w branżach mięsnej i drobiarskiej”.
Więcej: Gazeta Prawna

Gazeta Prawna
Małgorzata Kwatkowska
13.10.2008