Gazeta Prawna: Rozmowa z Jolantą Fedak, ministrem pracy i polityki społecznej

Dziś w Gazecie Prawnej przeczytać możemy rozmowę z Jolantą Fedak na temat wchodzącej jutro w życie ustawy mającej łagodzić skutki kryzysu gospodarczego.

„Państwowa Inspekcja Pracy będzie sprawdzać, czy pracodawcy nie zatrudniają pracowników na czas określony przez ponad dwa lata. Pracownicy sami będą musieli domagać się przed sądem ustalenia, jaka umowa łączy ich z pracodawcą. Rząd nie wyklucza nowelizacji przepisów, które okażą się niepraktyczne.”- czytamy w Gazecie Prawnej

„Pragnę podkreślić, że ustawa o łagodzeniu skutków kryzysu ekonomicznego dla pracowników i przedsiębiorców pomoże utrzymać miejsca pracy w firmach, które z powodu kryzysu utraciły część zamówień i znalazły się w przejściowych kłopotach finansowych. Dzięki niej, firmy będą mogły przetrwać najgorszy okres i nie być zmuszone do zwolnienia części pracowników.”- mówi Jolanta Fedak

Źródło: Gazeta Prawna

Więcej: http://egp.gazetaprawna.pl/index.php?act=mprasa&sub=article&id=253546

Łukasz Guza