Nowe informacje o projekcie „Edukacja w rzemiośle – najlepsza inwestycja”
Zapraszamy do zapoznania się z nowymi materiałami dotyczącymi efektów projektu „Edukacja w rzemiośle – najlepsza inwestycja”, który jest realizowany w ramach programu „Leonardo da Vinci”.

„Leonardo da Vinci” jest częścią nowego programu edukacyjnego Unii Europejskiej „Uczenie się przez całe życie” (Lifelong Learning Programme). Jest on realizowany od 1 stycznia 2007 r. do końca grudnia 2013 r.

Ma on na celu promowanie mobilności pracowników na europejskim rynku pracy oraz wdrażanie innowacyjnych rozwiązań edukacyjnych dla podnoszenia kwalifikacji zawodowych. Wspiera także rozwiązania zwiększające przejrzystość i uznawalność kwalifikacji zawodowych w krajach europejskich, a także działania wzmacniające jakość kształcenia zawodowego i ustawicznego.

W ramach programu Leonardo da Vinci zrealizowany został projekt „ Edukacja w rzemiośle – najlepsza inwestycja”. Prowadziła go Izba Rzemieślnicza oraz Małej Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach we współpracy z Cechem Rzemieślników i Innych Przedsiębiorców w Wodzisławiu Śląskim oraz z Cechem Rzemieślniczym w Recklinghausen w Niemczech.

Więcej informacji w załączniku.