Gazeta Prawna: Punkty kontaktowe nie ułatwią rejestracji firmy

„ Elektroniczne punkty kontaktowe powinny działać w urzędach, w których firmy załatwiają sprawy związane ze swoją działalnością – uważają przedsiębiorcy.” – czytamy w Gazecie Prawnej.

 

„Przedsiębiorcy chcą, aby rejestracja działalności gospodarczej było możliwa nie tylko w izbach gospodarczych, lecz także w organizacjach zawodowych. Krytykują oni jednocześnie przygotowany przez Ministerstwo Gospodarki projekt ustawy o działalności usługowej, który zakłada powstanie elektronicznych punktów kontaktowych w Ministerstwie Gospodarki i w regionalnych izbach gospodarczych. Punkty te mają ułatwić usługodawcom załatwianie wszelkich formalności związanych z podjęciem, wykonywaniem i zakończeniem działalności usługowej.”

 

„– Rzemieślnik, który ma swoją organizację zawodową, powinien mieć możliwość załatwiania w niej takich spraw jak np. zarejestrowanie działalności – uważa Jerzy Bartnik, prezes Związku Rzemiosła Polskiego.”

 

„W opinii przedsiębiorców nie jest uzasadnione wyróżnianie tylko jednej organizacji – izb gospodarczych, które są organizacjami samorządu gospodarczego przedsiębiorców. Ministerstwo Gospodarki powinno więc wprowadzić zmiany do projektu ustawy o działalności usługowej, które także innym organizacjom zawodowym przyznają prawo do rejestracji działalności gospodarczej.”

 

„– To nie izby gospodarcze, a rzemieślnicze są uprawnione do prowadzenia egzaminów, a więc mają tytuł ustawowy do udzielania pomocy w kwestii uznawania kwalifikacji w zawodach rzemieślniczych – wyjaśnia Jerzy Bartnik. Jego zdaniem punkty kontaktowe powinny powstawać w miejscach, w których przedsiębiorca załatwia konkretne sprawy związane ze swoją działalnością gospodarczą, a więc w organach administracji publicznej. Tym bardziej, że sieć regionalnych izb gospodarczych jest nieporównywalnie mniejsza niż np. wydziałów ewidencji działalności i gospodarczej, przy których ulokowane są tzw. jedne okienka.”

 

„Zastrzeżenia przedsiębiorców podzielają także prawnicy. Oni również uważają, że projekt ustawy wprowadza nieuzasadnioną dyskryminację przedsiębiorców niezrzeszonych w izbach.”

 

JERZY KOWALSKI

19.08.2009

Więcej: Gazeta Prawna