Grupa ds. dobrego rządzenia w ramach Komitetu Monitorującego POKL, MRR