Gazeta Prawna: Pracodawcy zaskarżą zasady ubezpieczania rolników w KRUS

„Przedsiębiorcy prowadzący własne firmy są, w porównaniu z rolnikami, dyskryminowani. Właściciele gospodarstw rolnych opłacają składki na ubezpieczenie społeczne w jednakowej wysokości bez względu na wysokość osiąganych przychodów” – czytamy w Gazecie Prawnej.

„Dzisiaj do Trybunału Konstytucyjnego trafi wniosek Business Centre Club o zbadanie zgodności z konstytucją ustawy z 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników”

„- Przygotowaliśmy już wniosek do TK. W przypadku uznania całej ustawy za niezgodną z ustawą zasadniczą będzie konieczne stworzenie nowego systemu ubezpieczeniowego dla rolników – mówi Arkadiusz Protas, wiceprezes Business Centre Club. Tłumaczy, że jego organizacja domaga się, aby rolnicy nie tylko płacili składki w zależności od dochodu, ale zostali też objęci podatkiem dochodowym”.

„Zdaniem autorów wniosku do TK nie ulega żadnej wątpliwości, że rodzaj, rozmiar i charakter prowadzonej działalności rolniczej w gospodarstwie rolnym ma wpływ na wysokość przychodów osiąganych z tej działalności. W uzasadnieniu zwracają uwagę, że sytuacja rolnika prowadzącego duże gospodarstwo, które przynosi wyższe przychody, jest inna niż posiadającego nieduże gospodarstwo rolne”.

„Podobnie uważa Jan Klimek, wiceprezes Związku Rzemiosła Polskiego, który przewodniczy zespołowi ubezpieczeń społecznych Trójstronnej Komisji ds. Społecznych i Gospodarczych. To właśnie pracodawcy i związki zawodowe zostały od rządu zadanie przygotowania projektu ustawy realizującego reformę KRUS. Pierwsze posiedzenie w tej sprawie jest zaplanowane na 12 marca”.

Więcej: Gazeta Prawna

03.03.2009