Debata na temat problemów szkolnictwa zawodowego

W dniu 3 marca br. Kujawsko-Pomorska Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Bydgoszczy zorganizowała debatę poświęconą przygotowanej przez MEN reformie szkolnictwa zawodowego. Omówiono m.in. wstępne założenia dotyczące organizacji kształcenia zawodowego od 2012 roku oraz sposobu przeprowadzania egzaminów zawodowych.

Założenia reformy zostały przygotowane w ubiegłym roku. Nadal jednak są konsultowane przez specjalnie powołany do tego zespół opiniodawczo – doradczy w skład, którego wchodzą także przedstawiciele m.in. Związku Rzemiosła Polskiego.

W spotkaniu, obok przedstawicieli pracodawców uczestniczył wojewoda – Rafał Bruski, kurator oświaty – Iwona Waszkiewicz, przedstawiciel Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Bydgoszczy – Andrzej Domachowski oraz członek zespołu opiniodawczo-doradczego – Tomasz Wika (dyrektor Wielkopolskiej Izby Rzemieślniczej). W dyskusji rzemieślnicy mieli okazję przedstawić swoje obawy, protesty co do kształtu szkolnictwa zawodowego. Narada ta z uwagi na powagę spraw nurtujących środowisko pracodawców została także wsparta udziałem lokalnych mediów.

Debatę poprzedziło spotkanie zorganizowane z inicjatywy Izby oraz Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP w Bydgoszczy z udziałem pracodawców zajmujących się praktyczną nauką zawodu uczniów młodocianych oraz przedstawicieli Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Bydgoszczy i Regionalnego Ośrodka EFS. W tej części spotkania dyskutowano na temat zmian w rozporządzeniu dotyczącym refundacji ze środków Funduszu Pracy wynagrodzeń wypłacanych młodocianym pracownikom oraz zagadnieniom związanym z dofinansowaniem kosztów kształcenia pracowników młodocianych.