Wersja kontrastowa
 A
 A
 A

Kategoria: Organizacje

Opublikowano 04/03/2009

Debata na temat problemów szkolnictwa zawodowego

W dniu 3 marca br. Kujawsko-Pomorska Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Bydgoszczy zorganizowała debatę poświęconą przygotowanej przez MEN reformie szkolnictwa zawodowego. Omówiono m.in. wstępne założenia dotyczące organizacji kształcenia zawodowego od 2012 roku oraz sposobu przeprowadzania egzaminów zawodowych.

Założenia reformy zostały przygotowane w ubiegłym roku. Nadal jednak są konsultowane przez specjalnie powołany do tego zespół opiniodawczo – doradczy w skład, którego wchodzą także przedstawiciele m.in. Związku Rzemiosła Polskiego.

W spotkaniu, obok przedstawicieli pracodawców uczestniczył wojewoda - Rafał Bruski, kurator oświaty - Iwona Waszkiewicz, przedstawiciel Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Bydgoszczy - Andrzej Domachowski oraz członek zespołu opiniodawczo-doradczego - Tomasz Wika (dyrektor Wielkopolskiej Izby Rzemieślniczej). W dyskusji rzemieślnicy mieli okazję przedstawić swoje obawy, protesty co do kształtu szkolnictwa zawodowego. Narada ta z uwagi na powagę spraw nurtujących środowisko pracodawców została także wsparta udziałem lokalnych mediów.

Debatę poprzedziło spotkanie zorganizowane z inicjatywy Izby oraz Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP w Bydgoszczy z udziałem pracodawców zajmujących się praktyczną nauką zawodu uczniów młodocianych oraz przedstawicieli Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Bydgoszczy i Regionalnego Ośrodka EFS. W tej części spotkania dyskutowano na temat zmian w rozporządzeniu dotyczącym refundacji ze środków Funduszu Pracy wynagrodzeń wypłacanych młodocianym pracownikom oraz zagadnieniom związanym z dofinansowaniem kosztów kształcenia pracowników młodocianych.

Ważne informacje:
Najnowsze artykuły:
związek rzemiosła polskiego
00-246 Warszawa
ul. Miodowa 14
Centrala
Tel.: 22 504 4 200
Fax: 22 831-96-10
E-mail: zrp@zrp.pl
o nasO ZRPStrukturaOrganyKomisjeUstawa o rzemiośleHistoria ZRPWarunki użytkowania
Działalność ZRPOświata zawodowaProjekt "Czas na staż"Nowa jakość egzaminówPodatki i sprawy gospodarczeUnia europejskaPolityka społecznaFundusze unijneRada duszpasterskaKonkursy i odznaczenia
KontaktPrezes ZRPDyrektor GeneralnyZespołyPraca
© Związek Rzemiosła Polskiego 2018