Ewaluacja zasady partnerstwa w SPO RZL i PO KL, warsztat MRR