Gazeta Prawna: Posłowie chcą przyznać sobie prawo do wypłat emerytur z wsteczną datą

Zmiana prawa – Posłowie i senatorowie będą mogli równocześnie otrzymywać emeryturę lub rentę oraz uposażenie.

– To skandal. W czasie kryzysu, kiedy prawo do wcześniejszej emerytury może stracić 750 tys. osób, posłowie i senatorowie domagają się wypłaty zaległych świadczeń. Wszystkie przepisy dotyczące wypłat emerytur i rent zawsze mają okres vacatio legis. Nie pamiętam, aby jakieś grupie zawodowej wstecznie przyznano prawo do wypłaty rent lub emerytur – mówi prof. Jan Klimek, przewodniczący zespołu do spraw ubezpieczeń społecznych Komisji Trójstronnej, komentując inicjatywę posłów, dotyczącą przyznania im możliwości pobierania świadczeń z ZUS i wykonywania mandatu.

Do Komisji Regulaminowej trafił poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o wykonywaniu posła (druk 1419). Zgodnie z nim posłowie i senatorowie, którzy w okresie kadencji nie zawiesili pobierania emerytury lub renty, będą mieć prawo do uposażenia poselskiego lub senatorskiego oraz świadczeń z ubezpieczenia społecznego. Co więcej, zyskają też prawo do wypłat świadczeń od początku kadencji.

Najwięcej kontrowersji wzbudza możliwość otrzymania zaległych świadczeń z ZUS. Zgodnie z nowelizacją parlamentarzyści, którzy nabyli prawo do emerytury przed wejściem w życie ustawy i nie pobierali świadczeń z ubezpieczenia społecznego, będą mogli otrzymać wyrównanie, licząc od dnia rozpoczęcia VII kadencji Sejmu lub VII kadencji Senatu. Ponieważ Sejm i Senat tej kadencji pracują od listopada ubiegłego roku, więc już obecnie parlamentarzyści mają prawo do 14 miesięcy zaległych emerytur. Natomiast nie wiadomo, od kiedy nowe rozwiązania będą obowiązywać, bowiem zgodnie z projektem ustawa ma wejść w życie z dniem ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

Gazeta Prawna
Bożena Wiktorowska
16.12.2008