Gazeta Prawna: Organizacje pracodawców o sukcesach, niepowodzeniach i wyzwaniach

Związek Rzemiosła Polskiego podsumował rok 2009 dla Gazet Prawnej. „Miniony rok był dobry dla biznesu, ale nadal pozostaje wiele do zrobienia – tak w skrócie można opisać ocenę organizacji przedsiębiorców.”

„Najważniejsze i najbardziej korzystne dla biznesu rozwiązania wprowadzone w 2009 roku dzięki zaangażowaniu i współpracy organizacji pracodawców:
Objęcie możliwościami korzystania z subsydiów, przewidzianych w ustawie o łagodzeniu skutków kryzysu ekonomicznego, mniejszych pracodawców; B możliwość czasowego zawieszenia działalności; m wprowadzenie w życie rozwiązań umożliwiających przyjmowanie do Zakładów osób powyżej 18 roku życia oraz szkolenia osób po 50 roku życia; znaczne skrócenie okresu przechowywania paragonów fiskalnych.”

„Kwestie, które wymagały natychmiastowych działań, a nie zostały rozwiązane?:
Problem ograniczeń w odliczeniach VAT przy nabyciu i eksploatacji samochodów osobowych używanych w działalności gospodarczej.”

„Priorytetowe zadania:
Reforma systemu oświaty zawodowej; przygotowania do udziału organizacji w wydarzeniach związanych z polską prezydencją w UE; zintensyfikowanie współpracy ZRP z UEAPME (Europejską Unia Rzemiosła Małych i Średnich Przedsiębiorstw).”

Więcej: gp.pl
Katarzyna Przybyła
07.01.2010
LINK