Gazeta Prawna: Firmy nie chcą zatrudniać inspektorów ochrony przeciwpożarowej

„W styczniu organizacje pracodawców wystąpią do resortu pracy o zmianę przepisu nakładającego na firmy obowiązek zatrudniania osób przeszkolonych w zakresie ochrony przeciwpożarowej” – czytamy w Gazecie Prawnej.

„Tak jak napisaliśmy wczoraj, od 18 stycznia 2009 r. w każdej firmie, która zatrudnia choćby jednego pracownika, pracodawca będzie musiał wyznaczyć podwładnych odpowiedzialnych za udzielenie pierwszej pomocy, ewakuację oraz ochronę przeciwpożarową. Ci ostatni muszą mieć co najmniej średnie wykształcenie oraz ukończone szkolenie inspektora ochrony przeciwpożarowej”.

„Zdaniem Jerzego Bartnika, prezesa Związku Rzemiosła Polskiego proponowane rozwiązanie jest nie do przyjęcia. – To absurd, żeby firma zatrudniająca np. tylko ucznia miała dodatkowo, zatrudnić pracownika, który ma uprawnienia w zakresie ochrony przeciwpożarowej albo opłacała mu szkolenie przeciwpożarowe – mówi Jerzy Bartnik”.

„Zdaniem Agnieszki Durlik-Khouri z Krajowej Izby Gospodarczej proponowane rozwiązanie jest niejasne. Zgodnie z nim działania firm w zakresie ochrony przeciwpożarowej powinny być dostosowane do rodzaju i zakresu prowadzonej działalności, liczby zatrudnionych pracowników i innych osób przebywających na terenie zakładu pracy oraz rodzaju i poziomu występujących zagrożeń (art. 2091 par. 2 kodeksu pracy)”.

Więcej: Gazeta Prawna
08.01.2009