„Opłatek” wspólnie z Mazowiecką Izbą Rzemiosła i Przedsiębiorczości

„Opłatek” wspólnie z Mazowiecką Izbą Rzemiosła i Przedsiębiorczości, z udziałem biskupa  Piotra Jareckiego wikariusza generalnego archidiecezji warszawskiej.