Gazeta Prawna: Duże firmy od 500 pracowników

„Komisja Europejska rozpoczęła prace nad dokumentem, który będzie miał wpływ na wspieranie sektora małych i średnich przedsiębiorstw. Projekt Small Business Act ma być zaprezentowany w czerwcu. Na razie tylko Francja zgłosiła do niego pakiet konkretnych propozycji. Jedna z nich zakłada, że zostanie zwiększony próg rozdzielający sektor małych i średnich przedsiębiorstw (MSP) od dużych firm” – czytamy w Gazecie Prawnej. „Francuzi proponują, aby do małych i średnich zaliczyć firmy, które zatrudniają do 500 pracowników lub mają roczne obroty poniżej 100 mln euro. Według obowiązujących przepisów unijnych duże firmy zaczynają się od 250 pracowników lub 50 mln euro obrotów”.

„Polscy przedsiębiorcy zwracają uwagę, że zmiana definicji spowoduje mniejszy dopływ funduszy unijnych do najmniejszych firm”.

„Według Elżbiety Lutow ze Związku Rzemiosła Polskiego, mimo dużej aktywności mikro- i małych przedsiębiorców w ubieganiu się o środki unijne, tylko w nieznacznym stopniu stają się one beneficjentami tej pomocy. Dlatego też ZRP wolałby wprowadzić oddzielne regulacje dla małych (poniżej 50 pracowników) i pozostałych przedsiębiorców”.

„Nie wiadomo, czy i kiedy francuska propozycja miałaby wejść w życie. Francja będzie przewodniczyć UE w II połowie tego roku i przez ten czas będzie naciskać na przyjęcie sformułowanego przez siebie pakietu. Jednak w 2009 roku w UE odbędą się wybory do Parlamentu Europejskiego, co wpłynie na spowolnienie procesu legislacyjnego. Dlatego zmiana unijnego prawa mogłaby nastąpić najwcześniej w 2010 roku, kiedy Polska będzie na półmetku wykorzystywania przyznanych funduszy unijnych. Możliwe też, że zmiana prawa zacznie obowiązywać dopiero od nowej perspektywy finansowej, która rozpocznie się w 2014 roku”.