Apel do wszystkich przedsiębiorstw w Polsce

Od 17 do 23 listopada b.r. będzie się odbywał w Polsce Światowy Tydzień Przedsiębiorczości. Jest to pierwsza globalna kampania społeczna (organizowana w 75 państwach), której celem jest zachęcanie młodzież (do 30 roku życia) do aktywności życiowej, stawiania sobie ambitnych celów i podejmowania własnej działalności gospodarczej.

Jednym z najważniejszych projektów w ramach Tygodnia w Polsce jest Otwarta Firma, w ramach którego jak największa liczba uczniowie i studenci powinna odbyć wizyty w przedsiębiorstwach, by zapoznać się z zasadami funkcjonowania firm w gospodarce wolnorynkowej i poznać specyfikę ich biznesu.

Honorowy Komitet Organizacyjny pod przewodnictwem Premiera Waldemara Pawlaka apeluje do wszystkich firm w Polsce o zorganizowanie takich spotkań. Jest to bowiem znakomita okazja do poprawy wizerunku przedsiębiorców w społeczeństwie. Generalnie Polacy akceptują kapitalizm bez kapitalistów. Tymczasem badania wykazują, że im bliższy kontakt mają badani z przedsiębiorcami, tym lepszą mają na ich temat opinię.

Pełna treść apelu z załączniku